Demos-ti është projekt i Kuvendit të Kosovës, i implementuar nga
OJQ TOKA. Për programe të tjera të TOKAs, bëni like faqen tonë.