Numri i Punëtorive për Demokraci po rritet!

Projekti për edukim qytetar „ Demos-Ti “, ka pasur më shumë se 6000 nxënës pjesëmarrës nga më shumë se 14 komuna të Kosovës. Deri më tani, gjithsej janë prodhuar 200 gazeta dhe mbi 30 video për demokracinë!
E gjithë kjo është rezultat I vullnetit të nxënësve të Kosovës për të mësuar më shumë për demokracinë dhe për vlerat e saj.