Kalendari

Informatë me rëndësi: Aplikimet për Punëtoritë e Demokracisë "Demos-ti" momentalisht nuk do të pranohen. Projekti është në fazën e tranzicionit në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prisni njoftim për rifillimin e punëtorive për vitin 2019.

Apliko këtu për të marrë pjesë në punëtoritë e demokracisë. Transporti dhe ushqimi sigurohet nga projekti ''Demos-ti''. Cakto datën e cila iu përshtatet juve!

  • - Kjo datë është e zënë
  • - Kjo datë pritet të konfirmohet
  • - Kjo datë është e lirë

Bootstrap 4 Open Modal on Page Load

Wait for it...

Here is the page content. Shoreditch vegan artisan Helvetica. Tattooed Codeply Echo Park Godard kogi, next level irony ennui twee squid fap selvage. Meggings flannel Brooklyn literally small batch, mumblecore PBR try-hard kale chips. Brooklyn vinyl lumbersexual bicycle rights, viral fap cronut leggings squid chillwave pickled gentrify mustache. 3 wolf moon hashtag church-key Odd Future. Austin messenger bag normcore, Helvetica Williamsburg sartorial tote bag distillery Portland before they sold out gastropub taxidermy Vice.