Partnerët

Punëtoritë për demokracinë "Demos-ti" është projekt i cili realizohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, implementohet nga OJQ TOKA, dhe përkrahet nga ERSTE Stiftung.