Këndi Kreativ

Në këndin kreativ mund të gjeni vizatime dhe ilustrime të krijuara nga vet nxënësit gjatë zhvillimit të punëtorive. Këto vizatime dhe ilustrime janë përdorur për të paraqitur në mënyrë kreative konceptet bazë të demokracisë.