Galeria

Këtu mund të gjeni fotografi të ndryshme të realizuara gjatë punëtorive. Përmes tyre, ju mund ta shihni nga afër punën e nxënësve dhe mënyrën se si kanë punuar ata.