Gazeta

Në çdo punëtori të demokracisë, nxënësit do të shprehin njohuritë e fituara dhe kreativitetin e tyre përmes fotografive, shkrimit, ilustrimeve, dhe vizatimeve. Të gjitha këto do të finalizohen në një gazetë të punuar nga vet nxënësit pjesëmarrës. Më poshtë mund t'i gjeni të gjitha gazetat të radhitura në mënyrë kronologjike.