Video

Në punëtoritë e demokracisë, si askund tjetër, nxënësit do të shprehin talentin dhe kreativitetin e tyre edhe përmes videove. Ata do të kenë mundësi që vet të shkruajnë skenare, shfaqin talentin e tyre të aktrimit, vizatimit si dhe të xhirojnë video informuese me njohuritë e fituara për demkoracinë.
Më poshtë mund t'i gjeni të gjitha videot e radhitura në mënyrë kronologjike.