Kalendari

Apliko këtu për të marrë pjesë në punëtoritë e demokracisë. Transporti dhe ushqimi sigurohet nga projekti ''Demos-ti''. Cakto datën e cila iu përshtatet juve!

  • - Kjo datë është e zënë
  • - Kjo datë pritet të konfirmohet
  • - Kjo datë është e lirë